lördag 16 februari 2013

Finns det vampyrer på rådhuset?

 
Varje år vid den här tiden på året spelar teaterlinjen upp en större föreställning.
Oftast brukar vi spela så kallade klassiker på skolan. Eleverna behöver möta det äldre textmaterialet av många skäl, bl.a. för sitt ordförråd, versformer och inte minst för att praktiskt ta till sig teaterhistoria. Men i år spelar vi en alldeles nyskriven pjäs. Moira Buffinis pjäs ”En vampyrberättelse” blev översatt till svenska för ett år sedan och spelades under våren av flera ungdomsgrupper inom Riksteaterns Länk-projekt.
   Det är en pjäs som hela tiden vänder och vrider på vår uppfattning om vad som är verkligt. Likt kinesiska askar byggs en ny historia inuti en annan. När vi sedan tror oss ha hittat facit så verkar de olika historierna byta plats med varandra. Och som om det inte vore nog får ungdomarna i pjäsen ge sig i kast med Brecht´s teorier om ”Verfremdung”, något som teaterteoretiker än i dag har rätt skiftande uppfattning om vad han egentligen menade. En sak är i alla fall de flesta överens om: kan man se sin egen verklighet ur ett nytt och annorlunda perspektiv så får man ett verktyg att se kritiskt på det man tidigare tagit för givet. Kanske t.o.m. förändra sitt sätt att tänka.
Brecht ville nå känslan genom intellektet, inte förbi detsamma. Därför la han ofta in avbrott, sånger eller resonemang med publiken. Vår föreställning ”En vampyrberättelse” använder samma teknik. När det blir allvarligt eller känslosamt bryts berättelsen av en ny scen, eller av att vi helt enkelt blir påminda om att det bara är en berättelse.
På frågan i rubriken finns det såklart bara ett svar. Naturligtvis finns det inga vampyrer i verkligheten, varken på rådhuset eller någon annanstans. Men på scenen kan det väl finnas vampyrer, … eller? Frågan är om dessa i så fall är mindre verkliga än t.ex. Hamlet? Eller vår föreställnings syskonpar Ella och Claire?
Nåväl, varmt välkommen till vår föreställning!
Jag kan lova att allt bara är teater. Alltså på fullaste allvar.
"En vampyrberättelse" spelades på skolan 9 föreställningar i februari 2013.